MITA

ES projektas


ŽVEJŲ MĖGĖJŲ SKAIČIAUS VERTINIMAS PASITELKIANT BEPILOČIUS ORLAIVIUS

UAB AeroDiagnostika įgyvendina projektą, kurio tikslas pasiekti komercializacijos stadiją žvejų mėgėjų skaičiavimo paslaugai, kuri leis tiksliau, efektyviau ir pigiau vertinti žvejų poveikį vidaus žuvų ištekliams.

Vidaus vandenų ekosistemos (ežerai, upės, lagūnos) yra svarbus maisto šaltinis, ypač dideliais tempais augančio žmonių skaičiaus kontekste. Vidaus vandenų ekosistemos taip pat yra bioįvairovės šaltinis, reguliuoja natūralius ciklus ir yra svarbios rekreacijai bei kultūriniu aspektu. Tačiau šios ekosistemos yra lengvai pažeidžiamos. Lietuva nėra išskirtinis pavyzdys - per pastaruosius dešimtmečius ekonomiškai svarbi komercinė žvejyba žlugo, o ekosistemų būklė žymiai pablogėjo. Tačiau kitų šalių geroji praktika bei ekologijos teorija rodo, kad, jei moksliniai tyrimai, aplinkosauginis valdymas ir visuomenė veikia išvien, gerą vidaus vandenų ekosistemų būklę ir žuvų produktyvumą galima atkurti.

Šiam tikslui visos ES narės bei kitos išsivysčiusio pasaulio šalys atlieka žuvų išteklių vertinimo tyrimus, kurių neatsiejama dalis – žvejų mėgėjų skaičiaus (ir poveikio) vertinimas. Visgi šiuo metu taikomi žvejų skaičiaus vertinimo metodai yra reikalaujantys daug specialistų laiko (skaičiavimas iš valties arba nuo kranto), neefektyvūs, itin mažo tikslumo (popieriniai paštu siunčiami klausimynai) arba riboto pasiekiamumo (žvejybos leidimų statistikos analizė).

Mūsų siūlomas sprendimas – žvejų skaičiavimas pasitelkiant bepiločius orlaivius, kurių surinktą informaciją analizuos mašininiu mokymusi grįsti algoritmai, kurių rezultatams bus vėliau taikomi statistiniai modeliai, leidžiantys daug tiksliau vertinti ir prognozuoti žvejų skaičių šalies, regiono ar konkretaus vandens telkinio mastu. Ši paslaugos koncepcija sukurta Gamtos Tyrimo Centro mokslininkų, sukaupusių daugiau nei dešimtmetį patirties tiriant vidaus vandenų ekosistemas. Koncepcija įgyvendinama kartu su THRUST kompanija, kurios įkūrėjai yra sukaupę dešimtmečius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros bei verslo vystymo ir komercializavimo patirties.

UAB AeroDiagnostika komanda siekia projekte užsibrėžtų tikslų remdamiesi laiko ir resursų efektyvumo principais, priimdami ir taikydami optimalius projekto vykdymo sprendimus.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.Projekto pavadinimas: „Žvejų mėgėjų skaičiaus vertinimas pasitelkiant bepiločius orlaivius“.
Projekto Nr.: 01.2.2-MITA-K-702-11-0020.
Projekto vykdytojas: UAB AeroDiagnostika.
Projekto partneris: Gamtos tyrimų centras.
Bendra projekto vertė: 100 000 EUR.
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki: 100 000 EUR.
Projekto vykdymo pradžia: 2021 04 01.