Intelektas

BEPILOČIO ORLAIVIO SISTEMOS KŪRIMAS INFRASTRUKTŪROS DIAGNOSTIKAI

UAB AeroDiagnostika įgyvendina projektą, kurio tikslas, pasitelkiant taikomuosius mokslinius tyrimus, sukurti bepilotį orlaivį su naujausių technologijų sensoriais bei duomenų analitikos platforma. Ši moderni bepiločio orlaivio sistema leistų infrastruktūros diagnostiką bei rizikų kontrolę atlikti iki 10 kartų greičiau, efektyviau ir ekologiškiau, palyginti su iki šiol taikytais procesais, reikalaujančiais daug žmogiškųjų išteklių. Kartu sukuriamos saugesnės darbo sąlygos įmonių darbuotojams bei dėl rizikų sumažinimo ženkliai sutaupomi tolesnės infrastruktūros priežiūros kaštai.

UAB AeroDiagnostika komanda siekia projekte užsibrėžtų tikslų remdamiesi laiko ir resursų efektyvumo principais, priimdami ir taikydami optimalius projekto vykdymo sprendimus.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.Projekto pavadinimas: „Bepiločio orlaivio sistemos kūrimas infrastruktūros diagnostikai“.
Projekto Nr.: J05-LVPA-K-04-0052.
Projekto vykdytojas: UAB AeroDiagnostika.
Bendra projekto vertė: 1 308 873,34 EUR.
Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki: 847 393,86 EUR.
Projekto vykdymo pradžia: 2019 03 18.